Bijlage M. 22 Ontvangsten. GEMEENTELIJK ELECTRICI Kapitaalsontvangsten en Bijlage M. 23 TEITSBEDR1JF ZUTPHEN -uitgaven over het jaar 1935. Uitgaven. Datun Omschrijving Werkelijk 1935 Geraamd 1935 21220 f 15625.90 f 47602 f 46943.68 Afschrijvingen Verlies en Winst Bijdrage in de kosten van aansluiting Afboeking afschr. Afgek. meters f 595.21 Afgek. schakel- inr Afgek. werkt. 6 gereedsch. Afgek. meub. Afgek. en ver kochte gem.in- installaties f 19839.04 643.23 f 20482727 3019.68 100.93 37.60 1103.02 4856.37 Door verbruikers overgenomen gem. inst. (boekwaarde) Rente reservefonds 1935 Te dekken door leening Datum Omschrijving Geraamd 1935 Werkelijk 1935 Jan. 1 Dec. 31 Saldo Aflossingen Uitbreiding 1935 Kabelnet Transformatoren Stroommeters Schakelinrichting Gem. Installaties Werkt. Gereedsch. Meubilair f 17462. 14190. 1500. 2500.— 9750.— 1600.— 200.— 400.— f 2498.61 17462.- 13047.36 1119.39 2462.38 9750.- 361.45 186.07 56.42 f 47602.- f 46943.68

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 163