Bijlage M. 20 GEMEENTELIJK ELECTRICI Verliezen. Verlies- en Winst- - Bijlage M. 21 TEITSBEDRIJF ZUTPHEN. rekening per 31 December 1935. Geraamd 1935 II Werkelijk 1935 73 Jaarwedden f 10624 f 10624 Kosten voortvl. u/h Werkliedenreglement 1150 1038 32 103 Stroominkoop 137861 50 137860 61 88 Interest 15420 14875 15 Onkosten 11150 10667 79 Reparatie en onderhoud 7109 6443 49 Kabelretributie 17875 17503 50 96 Omzetbelasting 2000 68 Oninbare vorderingen 250 249 10 103 Afschrijving Gebouwen 398.98 110 Kabelnet Transformatoren Stroommeters Schakelinrichting 12461.39 1535.42 3236.91 975.- 123 Gem. Installaties Werkt, en Gereedsch. 517.36 282.35 Meubilair 431.63 19840 19839 04 Onvoorzien (afronding) 48 50 136 Saldo Winst 174295 174294 31 f 397623 f 393395 31 Geraamd 1935 Werkelijk 1935 119 Opbrengst stroom Licht f 34580 f 36126 22 Huishoudtarief 200354 197051 78 Kracht 7140 7725 08 129 Licht en Kracht 97100 89589 Garanties 500 1329 86 Meterhuur 17545 17841 45 Motorhuur 10 Installatiehuur 1982 1858 20 96 Verkoop Gemeente Installaties 100 76 23 Verhaal Pensioensbijdragen 1595 1598 82 136 Restitutie Stroominkoop 36717 36717 96 Omzetbelasting 3480 70 f 397623 f 393395 31

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 162