Bijlage M. 18 GEMEENTELIJK ELECTRICI ACTIVA. BALANS per Bijlage M. 19 TEITSBEDRIJF ZUTPHEN. 31 December 1935. PASSIVA. 5 Gemeente Zutphen Rekening Courant f 72856 88 Kas 186 08 Postcheque- en Girodienst 1593 29 20 Kabelnet 498455 38 Transformatoren 45270 56 Stroommeters 81739 80 Schakelinrichting 9750 32 Gemeente Installaties 40713 16 Huurmotoren 721 28 Werktuigen en Gereedschappen 4249 95 Meubilair 5191 10 50 Gebouwen 15959 32 Magazijn 11182 68 68 Debiteuren 47075 94 96 Omzetbelasting (nog te vorderen) 6619 02 136 Restitutie Stroominkoop 36717 f 878281 44 5 Gemeente Zutphen Leeningen f 300454 38 68 Crediteuren 15974 72 68 Waarborgsommen 375 73 Arbeidsloon (nog te betalen) 163 92 88 Interest 18 62 Onkosten 381 55 96 Omzetbelasting 3131 92 103 Afschrijving Gebouwen 2792.86 110 Kabelnet 145647.51 Transformatoren 37272.70 Stroommeters 68234.20 Schakelinrichting 975.- 123 Gemeente Installaties 36311.33 Huurmotoren 720.28 Werktuigen en Gereedsch. 3458.85 Meubilair 3650.55 299063 28 136 Reservefonds 67059 28 148 Extra-afschrijving Kabelnet 15394.28 Stroommeters 1231.13 150 Werkt, en Gereedsch. 478.47 Meubilair 260.58 17364 46 136 Saldo Winst 174294 31 f 878281 44

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 161