^3 Bijlage M. 12 Vermelding verdient nog dat tegen het optreden van de winterbelasting de regeltransformatoren van de P.G.E.M. in bedrijf konden worden gesteld, waardoor een regelmatige spanning verzekerd is. Voor het financiëel resultaat moge verwezen worden naar de balans en verlies- en winstrekening. Eenige hierbij gevoegde staten geven nog een over zicht van de verwerkte kabel met de totale lengte van de netten, het aantal en vermogen van de in gebruik zijnde motoren, geplaatste meters, transformatoren het aantal verbruikers en de stroomverkoop. De Hoofdopzichter, Hoofd v. h. G.E.B. L. VAN DEN BEUKEL. Bijlage M. 13 Aansluitingen. Op 31 December werd stroom geleverd aan 4503 (4435) aansluitingen voor Licht met 2182 (2075) K. W 17 15) Kracht 65 64) 264258) Licht en Kracht met 2114(2018) 4784(4708) aansluitingen met totaal 4361 (4157)K.W. Motoren. Het aantal motoren geplaatst in de bedrijven bedroeg op 31 December: 618 (579) met een vermogen van 2025 (1917) P.K. Transformatoren. In 5 zuilen en 26 andere hoogspanningsruimten waren de volgende transformatoren opgesteld Zuil Markt 1 a 100 K.V.A. 100 K.V.A. 100) Boompjeswal 1 100 100 100) Marschpoortstraat 1 85 85 85) Jacob Damsingel 1 60 60 60) Oranjeplein 1 30 30 30) Schakelstation P.G.E.M. 1 60 60 60) Hsp. ruimte Borrostraat 1 60 60 60) Dreef 1 60 60 60) Nieuwstad 1 60 60 60) Leeszaal 2 100 200 200) Gem. Werken 1 60 60 60) Fa Thieme Cie 1 85 85 85) Watertoren 1 60 60 60) Warnsv. weg 1 60 60 30) Emmeriksche weg 1 60 60 60) Jeugdgevangenis 1 30 30 30) Transporteeren 17 stuks 1170 K.V.A. (1140)

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 158