2>CjL\ Bijlage M. 4 Algemeen Overzicht. De stroom werd ingekocht van de Provinciale Gel- dersche Electriciteits Maatschappij en gemeten in het schakelstation te Zutphen, waarin ook de schakel inrichting van het G.E.B. is ondergebracht. Ingekocht werden over 1935 3.416.719 K.W.U. 1934 3.383.846 Meer ingekocht dan over 1934 of bijna 1 Verkocht werden over 1935 1934 Meer verkocht dan over 1934 of ruim 0.6 °/0. 32.873 K.W.U. 3.146.872 K.W.U. 3.127.666 19.206 K.W.h Hiervan werden afgegeven voor Licht over 1935 138.947 K.W.U. over 1934 145.604 Minder afgegeven dan over 1934 of ruim 4L/o 6.657 K.W.U. Afgegeven volgens het vastrechttarief over 1935 1.202.032 K.W.U. over 1934 1.161.934 Meer afgegeven dan over 1934 of bijna 3l/i 40.098 K.W.U. Afgegeven voor Licht en Kracht over één meter over 1935 1.750.002 K.W.U. over 1934 1.766.201 Minder afgegeven dan in 1934 of ruim 9 16.199 K.W.U. Bijlage M. Afgegeven voor Kracht (klein industrie) over 1935 55.891 K.W.U. over 1934 53.927 Meer afgegeven dan over 1934 1.964 K.W.U. of ruim 3.6 Evenals vorige jaren moet ook nu de vermindering van het verbruik voor Licht worden toegeschreven aan het overgaan op het Vastrechttarief. Samenvoeging van het verbruik voor Licht en het Vastrechttarief zal dus een juister beeld geven van de wijziging in het verbruik. Voor Licht en Vastrecht tezamen werden afgegeven over 1935 1.340.979 K.W.U. over 1934 1.307.538 Meer afgegeven dan in 1934 33.441 K.W.U. of ruim 2.5 Deze toename is voor een deel gevolg van de toe name van het aantal verbruikers en voor een deel gevolg van meerder verbruik van reeds aangeslotenen. Dit laatste blijkt uit het feit dat het verbruik per aan sluiting per jaar voor beide categoriën steeg van 295 tot 297 K.W.U. Het verbruik voor Licht en Kracht over één meter (groot- en dubbeltarief verbruikers) verminderde met ruim 16000 K.W.U., niettegenstaande de aanwinst van één grootverbruiker. Deze vermindering is gedeeltelijk gevolg van de stopzetting van de tijdelijke zandvoor- ziening aan het begin van het jaar en gedeeltelijk van het aanzienlijk minder verbruik van één grootverbruiker, wiens bedrijf gedeeltelijk werd verplaatst naar elders. Deze laatste verbruiker nam 60.000 K.W.U. minder

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 154