IbZ. Bijlage M. VERSLAG omtrent het GEMEENTELIJK ELECTRICITEITSBEDRIJF te ZUTPHEN, over het jaar 1935. Commissie. De Commissie voor het Electriciteitsbedrijf was op 31 December samengesteld als volgt Voorzitter mr G. H. Wagener, Wethouder. Leden Th. J. H. Kling. J. H. ten Elze. mr J. H. C. M. van der Kun. H. J. van der Vegte. Secretarisf L. van den Beukei, Hoofdopz. hoofd v. h. G.E.B. Personeel. Op 31 December waren in dienst 1 Hoofdopzichter, hoofd van het G.E.B. 1 Boekhouder-kassier. 1 Adjunct-boekhouder-kassier. 1 Typiste (in tijdelijken dienst). 1 Kantoorbediende (op arbeidscontract). 1 Chef-monteur. 2 Monteurs le klasse. 1 Magazijnbediende-meteropnemer. 1 Handlanger. 2 Hulp-monteurs (in tijdelijken dienst). Met ingang van 17 Januari werden aangesteld als hulp-monteur in tijdelijken dienst J. M. Harms en J. Cieraad.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 153