VERSLAG GEMEENTELIJK ELECTRICITEITSBEDRIJF 1935 1£)D Bijlage M. OMTRENT HET TE ZUTPHEN OVER HET JAAR

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 152