1 Bijlage L. 64 Berekening van den kostenden Bijlage L. prijs van het water. 65 1 ~rr Salarissen Machinistenloonen Loonen voor opnemen van meters en incasso Kosten van het werkliedenreglement Electrische stroom Algemeene onkosten Onderhoud Pensioenen en bijdragen voor pensioen Vergoeding voor hoofdleidingen in gem. grond Interest Afschrijvingen Baten Oud materiaal Meterhuur Balans Lasten Baten Netto kostprijs Opbrengst 4221 3916 1000 142 9217 1878 4185 4123 9592 16427 28489 f 83206 1047 1047 f 83206 1047 f 82158 f 91964 10 75 75 68 7 7 1 16 3 7 7 17 29 51 f 149 f 149 1 Dienstjaar 1932 1933 1934 1935 Waterverbruik 557718 M3. 521591 M3. 502213 M3. 501401 M3. Lasten Pgr Bedrag. 100Q M3 Bedrag. 1000 M3. Bedra9' 1000 M3. Bedrag" Per 1000 M3. 58 021 793 256 52É 36! 5 Of 394 206 456 083 19» 875 87) 4209 4089 1200 836 8953 1881 4529 3566 9864 17623 28628 19« 87? f 147 31 84366188 ||f 161 f 168 891 91912 85384 1017 1017 85384 1017 7 2 1 17 3 8 6 18 33 54 071 840' 301 604 166 607! 685 838! 913 788! 881 4304 49 3992'48 1200 - 630 8763 2027 6010 4297 10050 16350 29651 48 f 163 700 f 87278 60 60 IIf 163 1 71 f 176 f 951 1009 50 66 951 f 1009166 700[ 951| 7491! f 86268 f 87278 1009 216 f 95019 7 2 1 17 4 11 8 20 32 59 f 173 92 f 2 010! 571 f 950 390 2561„ 450,, 038 L 967 556 0111,, 557 041 4495 3782 1200 793 8558 1902 4153 4296 10177 14801 28165 787!1,, 82326 20 29 56 37 f 164 1009 50 965 544 93 582 068 795 284 569 298 520 175 193 2 013 f 2 010 f f 173 2 f 171 f 189 787 010 1009 50 If f 82326 37 1009 50 777 f 81316 210. f 94998 87 2013 84 164 2 162 189 193 013 180 467

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 151