Overzicht der berekening van den kostenden prijs van het water. Bijlage L. 62 KAPITAALSTAAT, bedoeld bij artikel 38e, lid 1, 2 en 3, der Rekeningsvoorschriften 1924. De Boekhouder der Gemeente Waterleiding, A. L. GROTENHUIS. GEMEENTE WATERLEIDING ZUTPHEN. Kapitaalschuld volgens Balans 31 December 1934 Vermindering door Verplichte aflossing Buitengewone aflossing Blijft per 31 December 1935 f 21499 3000 f 422445 38 24499 f 397946 38 N.B. Nog van de Gemeente te ontvangen restitutie van door het bedrijf gedane uitbreidingsuitgaven Over 1934 f 6714.39 1935 f 10550.07

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 150