Bijlage L. 60 Bijlage L. 61 OVERZICHT tot toelichting der Balans per 31 December 1935 (Art. 38d der rekenings- voorschriften 1924) REKENINGEN. Aanschaffingswaarde Afschr ij vingen Boekwaarde 1 Jan. 1935 Ver meerdering 1935. Ver vreemding 1935. 31 Dec. 1935 Tot en met 31 Dec. 1934. In 1935. Totaal 31 Dec. 1935. 31 Dec. 1934. ,31 Dec. 1935. Bedrag. Terreinen Gebouwen Watertoren Filters Bronnen Machines Gereedschappen Hoofdleidingen Dienstleidingen Reservoir Drogenapstoren Watermeters Disagio Leening 1927 f 3400 137917 114201 43867 30550 30178 1165 301629 64783 10231 81720 12049 745 13 36 11 08 75 03 ll5 50 66 f 7268 2683 598 21 66 20 f 3400 137917 114201 43867 30550 30178 1165 308897 67466 10231 82318 12049 745 13 36 11 08 75 24 775 50 86 f 47699 19637 43866 30549 19371 994 159957 34102 10230 29317 7061 78 62 36 11 13 75 12 58 50 58 21/z 2'/2 5 6 6 10 5 5 6 5 6 extra f - 3016 2855 I486 127 11171 2300 3485 1 723 i 3000 94 02 13 50 92 31 17 f - 50716 22492 43866 30549 20857 1122 171129 36402 10230 32802 10784 72 64 36 11 26 25 04 89 50 75 f 3400 90217 94563 1 1 10806 171 141671 30680 1 52403 4988 965 51 95 91 535 08 f 3400 87201 91708 1 1 9320 43 137768 31063 1 49516 1265 025 49 82 50 20 885 11 03 f 831693 48 f 10550 07 f 842243 55 f 402787 53 f 28165 99 f 430953 52 f 428905 95 f 411290

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 149