Bijlage L. ACTIVA. 58 BALANS per Bijlage L. 31 December 1935. 59 PASSIVA. Terreinen Gebouwen en woningen Watertoren Filters Bronnen Machines en toestellen Gereedschappen Hoofdleidingen Dienstleidingen Reservoir Drogenapstoren Watermeters Disagio Leening 1927 Belegd reservefonds Debiteuren Gemeente Gasfabriek (incasso) Gemeente Zutphen (kasgelden) Kassa f 3400 87201 91708 1 1 9320 43 137768 31063 1 49516 1265 025 49 82 50 20 885 11 549 8031 43800 1055 411290 2263 53435 f 466989 Gemeente Zutphen (Leeningen) idem (eigen kapitaal) Reservefonds Crediteuren Algemeene Onkosten Gemeente Zutphen (rek. crt.) Waarborgsommen Wmstuitkeering aan de gemeente Over 1935 f 322750 75196 38 6039 91 23 46 28584 77 400 02 f 397946 20044 35048 13949 f 466989 38 98 14 52 02

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 148