Bijlage L. 56 Bijlage L. 57 DEBET. VERLIES- en WINST- REKENING over 1935. CREDIT. - Algemeene Onkosten. Salarissen Onkostenrekening Kosten Werkliedenreglement Pensioenen, enz. Onvoorziene uitgaven Productiekosten. Machinistenloonen Electrische stroom Onderhoud Distributiekosten. Loonen v. meteropname en incasso Onderhoud Vergoeding aan de gemeente Zutphen voor het hebben van hoofdbuizen in gem. grond Af Opbrengst van meterhuur Interest Oninbare posten Afschrijvingen. a. gewone b. buitengewone Winstuitkeering aan de gemeente Over 1935 4495 1902 793 4296 3782 8558 2337 1200 1815 10177 13193 1009 25165 3000 99 f 11487 14678 12183 14801 21 28165 13949 f 95288 Waterrekening Opbrengst van geleverd water Volgens tarief A Zutphen B/C D A Warnsveld 45 B/C D A Eefde B/C D '6 Werk voor Derden Onvoorziene Ontvangsten 53 74 99 52 76215 07 f 94998 285 4 f 95288 84 01 22 07

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 147