Bijlage L. 46 Laren, de Hazenkamp, de Leeuwerikstraat en de Ijsbaan- straat op deze leiding werden aangesloten. Hiervoor werden verwerkt 340 M. 4" buis. Ten behoeve van het maken van een aansluiting van een villa aan den Deventerweg werd aan de noordzijde van dien weg gelegd 206 M. 4" buis. In Warnsveld in den Boonendaalschen weg en Vor- denschen Binnenweg 213 M. 4". terwijl de leiding in de Van Hasseltstraat met 40l/2 M. 4" werd verlengd. Bijgeplaatst werden 1 brandkraan in de Van Hasseltstraat 1 in den Coehoornsingel en 11 in den nieuwen verbindingsweg. In totaal waren er in Zutphen 294 brandkranen, in Eefde 24 en in Warnsveld 11. In verband met het vernieuwen van het wegdek in verschillende straten werden de leidingen en de aan sluitingen ter plaatse nagezien en zoonoodig vernieuwd. Hoedanigheid van het water. Het water werd zoowel chemisch als bacteriologisch op het Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid te Utrecht onderzocht, en stond onder voortdurende controle van den Keuringsdienst voor Waren te Zutphen. Bemerkingen werden niet gemaakt. Bijlage L. 47 Bedrijf der inrichting. Overzicht der aansluitingen Bovendien waren aangesloten ten behoeve van de Gemeente 40 perceelen, 2 fonteinen en 3 pompjes, waarvan 2 ten behoeve van de schipperij en één in het woonwagenkamp, terwijl bij haar in gebruik zijn 3 opzetstukken voor brandkranen, waarop een meter is aangebracht. Waterverbruik. Naar de stad werden gepompt 501401 M3. water, tegen 502213 M3. in 1934. Het grootste verbruik viel op 9 Mei met 2050 M3., het kleinste op 25 December met 820 M3. Het ge middelde verbruik bedroeg 1373 M3. De nuttige inhoud van het reservoir bedroeg 29.27 van het grootste, 73.17 van het kleinste en 43.7 van het gemiddelde verbruik. Zutphen. Warnsveld. Eefde. Aangesloten perceelen 1 januari 1935 31 December 1935 52S1 5323 273 299 133 130 Opbrengst van het water Tarief A in 1934 in 1935 f 12687.21 9127.64 f 199.48 199.48 f 192.11 174.24 Tarief B/C in 1934 in 1935 73202.60 76215.37 5652.68 6017.29 2890.46 2899.49 Tarief D in 1934 in 1935 160.50 305.33 34.88 50.62 9.38 Totaal in 1934 in 1935 86050.31 85647.34 5887.04 6267.39 3082.57 3083.11

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 142