22 De gebouwen, voor het bestuur der gemeente en de huisvesting van de bedrijven en diensten bestemd, werden met de daarvoor op de begrooting uitgetrokken gelden naar behooren onderhouden. 8. Veranderingen in Het personeel der gemeente. het^jpersoneel gedurende het afgeloopen jaar. GASFABR. en WATERL. GEMEENTEWERKEN. GEM. LANDERIJEN. POLITIE. 23 HOOFDSTUK II. BEVOLKING. Loop der bevolking gedurende het jaar. De bevolking was aldus verdeeld naar de verschillende gezindten Nederd. Hervormden 12654 Fransch of Waalsch Hervormden 20 Presbyteriaansch 3 Remonstranten 73 Gereformeerden 1001 Christelijk Gereformeerden 155 Doopsgezinden 176 Evang. Lutherschen 330 Hersteld Lutherschen 33 Roomsch Katholieken 3439 Ned. Israëlieten 540 Tot geene der genoemde gezindten behoorende 2350 20774 NAMEN. BETREKKING. Datum van van de be- noeming. I ingang van het ontslag. R. Lammertse R. Lammertse H. J. W. van Langen H. Bruinemeijer W. Fröger B. J. Langenbach A. A. Wullink H. Garritsen P. Pluer F. Welmers G. J. Langenberg G. H. Derks G. Kooreman J. Spiegelenberg G. Bobbink W. Wolters G. J. Seevinck S. J. Zandberg hulpmachinist waterl. eerste machinist electr. inr. gasfabriek hulpmachinist waterleiding portier-magazijnmeester schilder tweede opzichter werkman-schilder bloemist-kweeker reiniger brugwachter plantsoenarbeider reiniger schilder handlanger grondwerker grondwerker agent agent 1 Jan. 1 jan. 16 Jan. (tijd.) 1 Juni (def.) 1 Mei (tijd.) 1 Jan. 26 Juli (afgek 1 Juli Juni 1 April (pensioen) 15 Oct. (pensioen) 15 Nov. (pensioen) 26 Nov. (pensioen) 30 Oct. (afgek.) 27 Sept. (overl.) 3 Febr. (afgek.) 1 Juni (pensioen) 15 Mei (pensioen) Werkelijke bevolking op 31 December van het vorige jaar Mannen 9896 Beide Mannen Vrouwen geslachten Vermeerdering geboorte 199 192 391 gedurende het jaar door J vestiging 564 702 1266 Geheele vermeerdering 763 894 1657 Vermindering 1 sterfte 106 114 220 gedurende het jaar door vertrek 587 728 1315 Geheele vermindering 693 842 1535 Verschil tusschen de geheele vermeerdering en ge- heele vermindering Bevolking op 31 December van het jaar 1935 meer 70 19966 Bevolking der gestichten en bewaarplaatsen voor krankzinnigen268 Vrouwen 10756 meer 52 10808 311 Beide geslachten 20652 meer 122 20774 579

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 13