Bijlage L. 40 Overzicht der berekening van den kostenden meter) over de jaren Bijlage L 41 prijs van het gas (bij den verbruiker in den 1932, 1933, 1934 en 1935. i 1 1 Dienstjaar Netto productie Af gasverlies Lasten Salarissen Machinist- en stokersloonen Loonen voor gaszuivering opnemen van meters enz Kosten ran het Werkliedenreglement Steenkolen Electrische stroom Algemeene onkosten Onderhoud Zuiveringsmaterialen Omzetbelasting Pensioenbijdragen Interest Vergoeding gebruik gem. grond Afschrijvingen Baten Cokes Koolteer Ammoniaksulfaat Oud materiaal enz. Meterhuur Opbrengst Muntgas (boven den gewonen gasprijs) BALANS. Lasten AfBaten 1932 2851465 M3. 254692 2596773 M37 Bedrag 15818 24057 3147 4563 6161 69837 1289 6353 25244 Per 1000 M3. 16609 18012 9639 34144 f 23488Ö f 24547 7680 388 1385 4438 f 38439 f 234880 14 38439 45 6 9 1 1 2 26 2 9 6 6 3 13 f 90 092 264 212 757 373 894 497 447 722 396 936 712 149 451 Opbrengst van verkocht gas (met inbegrip van sup pletie en na aftrek van de prijsverhooging voor muntgas) f 196440 69 (26Ö4073 M3.) f 223494.65 9 453 2 958 149 533 709 802 451 802 649 f 85 821 1933 1934 1935 2949801 283237 M3. 2946932 M3. 326098 2877318 M3. 288069 2666564 M3. 2620834 M3. 2589249 M3. Bedrag Per 1000 M3 Per Bedrag 1000 M3 R A Pef Bedrag ]000 M3 f 15752 69 f 5 908 f 15979 81 f 6 II 097 f 16605! 88 f 61413 23838 45 8! 940 21805|26 j 8 320 18669 01 7 210 2375 65 0 891 2574159 982 2024 03 782 4375 15 11641 4530 46 1 729 3873 54 1 496 6445 68 2 417, 4232 72 1 619 5130 28 1 981 54831 20 20562 48107 06 18 356 45407 30 17 536 1407 89 0 528: 1161 34 443 1262 80 488 6674 57 2 503! 6449 19 2 461 6397 42 2 471 31608168 11 854! 29697 89 11 331 26646 97 10 291 1056 94 409 4349 89 1 660 4279 62 1 653 14061 05 51273 13175101 5 027 14286 50 5 518 1851435 6943 16834 91 61424 16003 97 6 180 9921 60 3,721 10096 80 3j852 10227 3 950 34077 64 12 779 33529,68 12790, 33127 99 12 795 f 223884 60 f 831960 f 212524 61 f 81|091 f 204999 25 f 79 173 f 20753 60 f 7 783 f 18219 44 f 6 9521 f 19483 66 f 7 525 11297 64 4 237, 7900 18 3|015 6295 39 2 431 - 280 18 105 262 97 100 231 39 089 1408 81 528 1451 48 554 1460 48 L 564 4405 09 L652 4228 11 1 613 3969 26 1 533 f 38145 32 f 14 305 f 32062 18 f 12 234', f 31440 18 f 12 142 f 223884 60 f 831960 f 212524 61 f 81 091 f 204999 25 f 79 173 38145 32 14|305 32062 18 12 234 31440 18 12 142 f 185739 28 f 69 655 f 180462[43 f 681857 f 173559 07 671031 (2659639 M3.) (2626659 M3.) (2562884 M3.) f 213527.32 f 80 284 f 207357.23 f 77 395 f 200163.22 f 78 107

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 139