1 In 1 Overzicht der berekening van den kostenden prijs van het gas. 2- Bijlage L. 38 KAPITAALSTAAT, bedoeld bij artikel 38e, lid 1, 2 en 3 der Rekeningsvoorschriften 1924. De Boekhouder der Gemeente Gasfabriek, A. L. GROTENHUIS. Bijlage L. 39 GEMEENTE GASFABRIEK ZUTPHEN. Kapitaalschuld volgens Balans per 31 Dec. 1934 if 377105 635 Vermindering door: Aflossing 42702 Blijft per 31 December 1935 jlf 334403 635 N.B. Nog van de Gemeente te ontvangen restitutie voor uitbreidingsuit- gaven Jaar. Uitgaven. Ver vreemding Blijft. 1934 1935 f 8671 14395 89 37 f 14(50 7 - f 8657 14388 39 37

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 138