(9 Bijlage L. 36 OVERZICHT tot toelichting der (Art. 38d der Rekenings Bijlage L. 37 Balans per 31 December 1935. voorschriften 1924). f f 1 Ver meerdering in 1935 Ver vreemding in 1935 6000 338546 1488 22733 75639 193860 f 14395 37 f 1168515 40 REKENINGEN. Terreinen Gebouwen en woningen Meubelen Kolenloods Gashouders Ovens Machines en toestellen Stoomketels Hoofdleidingen Dienstleidingen Gereedschappen Instrumenten Gasmeters Muntgasleidingen Lantaarns Illuminatietoestellen Gaspenningen Disagio Leening 1927 1 Jan. 1935 31 Dec. 1931 108391 27884 158191 38505 1800 956 55975 87172 39664 25 - 1466 85 10213 - f 1154127 6000 338546 1488 22733 75639 193860 108391 27884 151566 36003 1692 956 54225 86344 37089 25 - 1466 85 10213 - Afschrij vingen Boekwaarde In 1935 31 Dec. 1935 3 Dec. 934 31 Dec. 1934 31 Dec. 1935 Bedrag f f - f 6000 f 6000 194769 03 2»/« 8457 50 203226 53 143777 50 135320 1487 22 5 1487 22 1 f 1 22732 11 6 22732 11 1 69588 21 4 3025 57 72613 78 6051 23 3025 66 124661 57 6 7854 20 132515 77 69199 42 61345 22 96898 75 10 3133 92 100032 67 11492 86 8358 94 30 17606 50 6 1063 20 18669 70 10277 60 9214 40 93736 62 5 4301 95 98038 57 57829 46 60152 46 15387 46 5 1552 98 16940 44 20615 74 21565 31 1048 44 10 78 73 1127 17 644 10 673 43 956 52 6 956 52 f 34119 55 5 1676 99 35796 54 20105 56 20179 26 76319 13 6 1223 49 77542 62 10025 61 9630 21 23094 78 4 I 10 1 1055 25 24150 03 13995 21 15513 99 24 6 24 1 1 1087 40 10 146 68 1234 OS 379 45 232 77 4289 46 6 612 78 4902 24 5923 54 5310 76 f 777806 75 f 34183 24 f 811989 99 f 376320 28 f 356525 41

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 137