9 zé Bijlage L. 32 DEBET. Bijlage L. VERLIES- en WINST REKENING over 1935. 33 CREDIT. Algemeene Onkosten Salarissen Onkostenrekening Kosten Werkliedenreglement Pensioenen enz. Af aandeel straatverlichting Productiekosten Machinist- en stokersloonen Loonen voor gaszuivering Steenkolen Electrische stroom Onderhoud Zuiveringsmaterialen AfOpbrengst van Cokes Koolteer Oud materiaal f 14748.41 461.91 f 19483.66 6295.39 231.39 Distributiekosten Loonen voor meteropname en incasso Vergoeding aan de gem. Zutphen voor het hebben van hoofdbuizen in gemeentegrond Onderhoud Af: Opbrengst van meterhuur Interest Afaandeel straatverlichting Afschrijvingen Afaandeel straatverlichting Omzetbelasting Oninbare posten Onvoorziene uitgaven Winst 16605,88 6397 42 5130 28 14286,50 18669 01 2024 03 45407 30 1262 18739 1056 f 87159 26010 3873 10227 7907 f 22007 1460 f 16634 630 63 44 f 34183 1055 f 42420 Gasrekening Balans per 31 December 1935 Gemeente Zutphen v. d. straatverlichting gem. gebouwen Particulieren Over gewone meters in Zutphen Warnsveld Eefde muntgasmeters Zutphen Warnsveld Eefde Af: Balans 31 December 1934 Werkzaamheden voor derden Onvoorziene ontvangsten 61149 19 20547 16003 97 33127 99 4279 62 55 16 56 97 23029 24 f 200669 70 f 335 15478 96 1160 85 122464 47 8095 54 4394 09 46141 47 1864 98 562 86 f 200498 22 160 f 200338|22 329 48 2 f 200669 70

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 135