Bijlage L. 26 °/o 1 1 1 j Ook dit jaar gingen nog veel verbruikers tot elec- trische verlichting over, terwijl velen door de goed- koope prijzen zich lieten overhalen om op petroleum te gaan koken en te verwarmen. De groote hiervoor gemaakte reclame is daar zeker oorzaak van, terwijl voor het verbruiken van gas om zoo te zeggen geen reclame werd gemaakt. Het stichten van een toonzaal door de gasfabriek zou zeer zeker een nuttigen invloed op het gasverbruik hebben. Met het contröleeren van de meters wordt nog steeds doorgegaan. Bijlage L. 27 111. Zuivering. Het gas was steeds vrij van zwavelwaterstof en ammoniak. IV. Calorische waarde. De calorische waarde werd dagelijks één of meerdere malen op de fabriek opgenomen, terwijl deze één of meerdere malen per week werd nagegaan door den Keuringsdienst voor Waren in het district Zutphen. Het gemiddelde door dien dienst gevonden bedroeg 4253 calorieën. De gevonden maximum-waarde was 4533, de minimum-waarde 3914 calorieën. V. Cokes. Op 1 Januari 1935 bedroeg de voorraad 3613 H.L. Gemaakt volgens berekening96661 100274 H.L. Volgens de dagstaten werden gebruikt voor de ovens 36952L/2 H.L. in de kamers bries 6327 voor de stoomketels 17577 voor de centrale verwar ming, gashouders enz. 1157^2 62014 Blijft ten verkoop 38260 H.L. I Verbruik in 1935 1935 in vergelijking met 1934 M3. van het afge- leverde 1 gas M3. meer minder meer minder a. Openb. verlichting Abonn. Jantaarns b. Particulieren 1. Gem. Zutphen 2. Gem. Warnsveld 3. Gem. Gorssel c. Muntgasmeters 1. Gem. Zutphen 2. Gem. Warnsveld 3. Gem. Gorssel d. Gemeentegebouwen e. Gasfabriek met toe- behooren f Condensatie en ver lies j 386986 578 1572245 81354 44479 437790 15444 4422 19598 26353 j 288069 13.449 0.021 54.643 2.827 1.546 15.215 0.537 0.154 0.681 0916 10.011 18513 102 442 38678 249 1825 38238 2598 790 38029 5.02 0.52 1.70 2.27 0.30 3.94 8.03 14.40 15.15 11.66 2877318 19057 120407 Meer afgeleverd 19057 Blijft minder afgeleverd 101350 Daggas Nachtgas In één etmaal Grootste aflevering 27 Mei 6894 M3. 24 Dec. 4606 M3. 17 Dec. 9432 M3. Kleinste 26 Dec. 3170 20 Juni 768 10 Juni 5842 Gemiddelde 5289 2594 7883

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 132