Bijlage L. 22 1 lantaarn in de Slindewaterstraat. 1 in de Albert Cuypstraat. 1 op den Coehoornsingel 4-pits. 25 lantaarns 4-pits op den verbindingsweg Deventer- weg—Weg naar Warnsveld. Bij wijze van proef werden dit jaar een aantal palen van beton geplaatst. Op 31 December werd in de openbare verlichtinq voorzien door 580 doorbranders en 227 avondbranders Totaal 807 lichtpunten. De lantaarns brandden gedurende 2518467 uur en 34 minuten. De gemiddelde brandtijd van een door brander was 3869 uur en 16 minuten, van een avond brander 1676 uur 13 minuten. Door de lantaarns werden gebruikt 345056 M3. gas aansteekvlammetjes 41930 Totaal 486986 M3. ga7. De kosten van de openbare verlichting hebben be dragen Aan gas 486986 M3. a 4 cent f 15478.96 werkloon voor bediening en onderhoud 3021.64 materiaal voor onderhoud 2750 43 rente en afschrijving1685 52 aandeel pensioen oud-personeel 736 30 f 23672.85 te verminderen met686 92 wegens vergoeding van derden voor be schadiging van lantaarns, zoodat aan de gemeente in rekening werd gebracht f 22985.93 Bijlage L. 23 De aansteekapparaten blijven goed voldoen en zijn alle lantaarns, met uitzondering van de seinlantaarn daarmede voorzien. Aan deze apparaten had het ge wone onderhoud plaats. Op het terrein van de R.K. Bouwvereeniging „Ons Thuis" waren geplaatst 2 abonnement-lantaarns, avond branders, waardoor werd verbruikt 578 M3. gas. Voor gasverbruik en onderhoud werd hiervoor ontvangen f130- F abr ieksb edrij f I. Steenkolen. Op 1 Januari 1935 bedroeg de voorraad kolen667708 KG. Aangevoerd werden 4505356 K.G. Engelsche kolen 2054000 Duitsche 6559356 K.G. 7227064 K.G. Verwerkt werden in de stokerij 6236164 K.G. in de smederij 684 K.G. 6236848 K.G. zoodat de voorraad op 31 December 1935 bedroeg 990216 K.G. Bij naweging bleek de voorraad te bedragen 961173 K.G. zijnde minder 29043 K.G. zoodat werkelijk verwerkt werd 6265207 K.G. De gemiddelde prijs van de verwerkte kolen bedroeg f 7.247 per ton tegen f 7.331 per ton het vorige jaar.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 130