Bijlage L. 20 Transp. 1177 verbruikers. 169 300 tot 349 M3 115 350 399 81 400 449 43 450 499 31 500 549 15 550 599 20 600 649 11 650 699 5 700 749 7 750 799 1 800 849 3 850 1 900 949 1 950 999 1680 verbruikers. Het kleinste verbruik bedroeg 0 M3., (1 verbruiker), het grootste 984 M3. De meters zijn ingericht voor het gebruik van pen ningen, zoodanig, dat voor één penning één M3. gas verkregen wordt. Het gebruik van penningen voldoet goed en kon in verband hiermede de opname van de meters om de twee maanden geschieden. Een enkele maal werden andere muntstukken, die door den ver bruiker van een inkeeping waren voorzien, in de bussen aangetroffen. Ontvangen moest worden volgens aanwijzing van den meter in Zutphen f 48172 23 in Warnsveld 1852 52 in Eefde552.86 Bijlage L. 21 Bijbetaald moest worden wegens minder verbruik dan 200 M3. in Zutphen f 406.74 in Warnsveld 27.50 in Eefde 10.46 Aan 503 verbruikers, die meer dan 300 M3. gas hadden verbruikt werd terugbetaald f 607.30. In ver band met de regeling van het vastrechttarief werd bovendien aan 313 verbruikers, die meer dan 360 M3. hadden verbruikt, terugbetaald f 1844.70. Het grootste bedrag dat aan één verbruiker werd terugbetaald, was f 38.04. Aan het einde van dit jaar was de aanschaffings waarde, vertegenwoordigende de muntgasinstallaties, met inbegrip van het muntmechanisme van de meters en de toestellen, geheel afgeschreven. Na aftrek van de restitutie voor gasverbruik boven 300 M3. werd boven den gewonen gasprijs ontvangen f 3969.26. XIII, Openbare verlichting. In den loop van dit jaar werden enkele lantaarns vervangen door 4-pits lantaarns, waarvan de helft als doorbrander, de andere helft als nachtbranders dienst doen, en wel 1 lantaarn op den Deventerweg hoek Coehoornsingel. 1 lantaarn op den Deventerweg voor den Weg naar Laren. 1 lantaarn in den Weg naar Laren. 3 lantaarns in de Pelikaanstraat. Bovendien werden een zestigtal staande kousjes ver vangen door 2 en (of) 3-pits Parkinson-branders. Bijgeplaatst werden 2 lantaarns in de Ruysdaelstraat, 899

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 129