8 J 7S2 Bijlage L. 18 Onderstaand staatje geeft een overzicht van de meters in het bezit der fabriek, waarbij rekening gehouden moet worden, dat 38 muntmeters zoodanig zijn ge- wijzigd, dat zij dienst doen als 3 lichtsmeters e s 7 - Bijlage L. 19 XII. Muntgasexploitatie. Onderstaand staatje geeft een overzicht van de be staande muntgasinstallaties in vergelijking met het vorige jaar Over de muntmeters werd gebruikt 457656 M3. gas, aangewezen door het telwerk. Onafgebroken zijn van 1 Januari tot 31 December in gebruik geweest 1680 installaties waardoor verbruikt werden 423062 M3., of per installatie 252 M3. Het verbruik bedroeg bij 31 verbruikers 0 tot 49 M3. 105 50 99 250 149 300 150 199 288 249 203 250 299 Transp. 1177 verbruikers. 1 Januari 1935 In gebruik ratie Aangekocht Veranderd van bestem ming 31 December 1935 In gebruik In magazijn en repa ratie Afgekeurd to (h (J tj 0 GEWONE METERS Aantal lichten ra ra s 2 3 5 10 20 30 50 60 80 10C )|l50|20( 50( 187S 1 1836 934 507 171 49 26 2 5 7 4 1 2 5424 55 1 43 41 33 8 10 6 1 1 1 200 36 30 3 69 - 7 1941 2 1908 975 540 209 62 32 3 6 8 4 1 2 5693 1836 1 1827 919 503 201 50 25 2 5 6 4 1 2 5382 105 1 73 52 35 8 12 7 1 1 2 297 8 4 2 14 1941 2 908 175 140 >09 62 32 3 6 4 1 2 5693 1 Januari 1935 31 December 1935 Zutphen Warnsveld Eefde Zutphen Warnsveld Eefde a. In gebruik in perceelen. waarvan de leiding eigen dom der fabriek is 1279 59 23 1187 54 21 b. In gebruik in perceelen. waarin de leiding niet dooi de fabriek is gelegd 494 20 4 548 22 4 c. Perceelen, waarin de lei ding eigendom der fabriek is, onbewoond zijn, of de bewoner geen gas verbruikt 511 40 13 563 44 16 2284 119 40 2298 120 41 O O O O <N

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 128