Bijlage L. 8 verhoogingen aan oud-ambtenaren op hun pensioen ten laste van het pensioenfonds voor de gemeente ambtenaren M. J. Evers G. Nengerman H. Lintveld 11.- 28.- 31.- pensioenen welke geregeld zijn krachtens de pen- sioenwet 1922 G. Nengerman f 688— E. W. Dondertman 150— M. J. Evers 150— A. Marsman 63— R. Weenink 831 J. A. T. de Haan 700.(zie 920— waterl.) B. Onstein H. Lintveld 711 H. Jansen 877— J. W. Driesen 982— W. Altena 1059— H. J. Wullink 913— J. Hamer 990— D. J. Mulder 789— J- A. Eijerkamp 910— A. Mannessen 852.50 (zie waterl.) Aan de gemeente moest worden gerestitueerd voor door haar betaalde bijdragen aan het pensioenfonds le voor ambtenaars- en gezinspensioen f 6222.37 2e restitutie van door het pensioen fonds betaalde pensioenen aan gewezen ambtenaren. 11740 Transporteeren f 17962.37 "2^3 Bijlage L. 9 Transport f 17962.37 3e Bijdragen ingevolge art. 135 der Pen sioenwet 1922 en ingevolge art. 64 jo. art. 68 der Pensioenwet 1913 580.52 4e voor door haar betaalde pensioenen enz. aan gewezen ambtenaren, enz. (oude pensioenen) en verhoogingen op pensioenen uitgekeerd door het Pen sioenfonds 2282. f 20824.89 In verband met de bepalingen van het Werklieden reglement, werden in den loop van dit jaar uitgekeerd f 25.ingevolge art. 24 (gratificatie bij dienstjubilea). 27 (uitkeering bij overlijden). 958.64 33 (uitkeeringen op feestdagen, niet vallende op Zondagen). 2917.98 34 (uitkeeringen bij ziekte). 127.92 39 verzuim). 1894.06 40 verlof). f 5923.60 Onder bovenstaand bedrag is begrepen f 793.32 zijnde het aandeel van de waterleiding. Het totaal aantal ziekte-uren bedroeg 4982, verdeeld als volgt man 1457'/2 uur f 917.99 683 416.63 514 215.88 353 258.82 287 186.74 Transp. 5 man 32941 uur f 1996.06 c.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 123