Bijlage L. 4 gasfabriek. Met ingang van 1 Januari 1935 werd door Burge meester en Wethouders, bij besluit van 26 October 1934 Afd. Alg. Zaken, No. 2779, als le machinist bij de electrische inrichting aangesteld R. Lammertse, hulp-machinist aan het pompstation. De schilder W. Fröger werd wegens ziekte on geschikt verklaard voor het werk, en werd hem bij besluit van Burg. en Weth. d.d. 26 Juni 1935 Afd Algemeene Zaken No. 1718 met ingang van 26 Juli 1935 eervol ontslag verleend. Bij besluit van 14 Januari 1935, Afd. Algemeene Zaken No. 244 werd door Burgemeester en Wethou ders met ingang van 16 Januari d.a.v. voor den tijd van een jaar als Portier-Magazijnmeester aangesteld H. Bruinemeijer. Op 31 December 1935 bestond het vaste personeel uit: Bijlage L. z 5 DJ ,o S S' S z |E X B G O O v-J Cu O a o o x ud uq l x uo O LTï CO CN O O o tn o CN CO O O O O CN CN N'foOoOOoO^D'f^oOcO UO CN CN CN CN CN CO CN CN CN CN O H M CQ t, N 5-1 13 3 CU 3 £2 -§ -f? o O.S a a o Cu l O 13 *3 u-ilx 4J 13 13 rl A - O in co H co B b y. Bx C/J CJ 3 Sn. DJ 2 2 Z DJ 4) o 3 -C G 3 O Cu 03 t-. <u CQ g B g 6 C N CU c JU>, g ra ra 1 ïï«^«Q 5 ^E>ld(DfflI^>bQïU> 3 H o Si i3 33 t; <U 3 <f u. 3 3 u t^£.3 03 J CO CO S-< U U z fc-SjS-S^ ScS - 5 ra ra ISö 3 e O -dj«> <CNCONHtTl^Ot^OOC^O'

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 121