Bijlage L. 3 Op 1 Januari 1935 was de Commissie samengesteld als volgt Voorzitter J. A. Surink, Wethouder. Leden J. H. ten Elze, D. H. Jordaan, Th. J. H. Kling en J. F. Scherpenhuizen. Na de verkiezing voor den Gemeenteraad in Sep tember werd deze gewijzigd als volgt Voorzitster: Mevr. C. A. Weersma—van Duin, Weth. Leden J. H. ten Elze, Th. J. H. Kling, mr J. C. H. M. van der Kun en J. A. Surink. Secretaris was J. H. A. Albrecht. Directeur der bedrijven.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 120