18 5. Vaste raadscommissiën op 31 December 1935. Bedrijvencommissie. Mevr. C. A. Weersma-Van Duin, voorzitster voor gasfabr. en waterl. Mr G. Wagener, voorzitter voor electr. bedrijf en slachthuis. Th. J. H. Kling. H. ten Elze. A. Surink, gasfabriek en waterleiding. H. van der Vegte, electriciteitsbedrijf en slachthuis. Landerijencommissie. H. Koerselman, voorzitter. J. A. Paap. B. J. Tiedink. C. van Gelder. L. Lammers. Bouwcommissie. Mr G. J. H. Wagener, voorzitter. B. Tiedink. J. A. Paap. J. H. ten Elze. F. C. Gies. Financiëele commissie. De Burgemeester, voorzitter. H. v. Woudenberg Hamstra. J. A. Surink. J. L. Faber. A. v. Heusden. 19 Commissie voor de redactie der strafbedreigende verordeningen. De Burgemeester, voorzitter. F. C. Gies. Mr G. H. Wagener. J. H. ten Elze. Mr J. H. C. M. van der Kun. 6. Gemeentesecretarie. Afdeeling Algemeene Zaken. Algemeene registers van ingekomen en uitgegane stukken. Gemeenteverslag. Burgerlijke rechtshandelingen (verpachtingen, koop en verkoop, erfpacht). Staat van gemeente-eigendommen. Gemeentebestuur. Commissiën en besturen. Gemeente-ambtenaren, beambten en werk lieden (uitgezonderd onderwijzend personeel). Verkiezin gen (met uitzondering van het opmaken der kiezerslijsten). Verordeningen. Drankwet. Armwezen (met uitzondering van de statistiek). Krankzinnigenwet. Vakbladen, staats courant, handelingen der Staten-Generaal, staats- en provinciale bladen. Decimale registratuur. Werkver schaffing. Administratie gemeentelijk grondbedrijf. Crisis maatregelen. W. B. Hemminga, hoofdcommies, chef der afdeeling. Mej. W. D. de Groot, commies. K. M. Hommes, adjunct-commies 2e klasse. Mej. C. Dirks, klerk. Ie afdeeling. Onderwijs. Gemeentebegrooting en -rekening. Man- i

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 11