^33 Bijlage K. 14 TENTOONSTELLINGEN gehouden over het jaar 1935. Van 16 Jan. tot en met 29 Jan. Tentoonstelling van de vereeniging Pictura van gravures gevende het beeld van den dood en doodendansen, uit de verzameling van Dr. J. van der Hoeven te Eefde. Van 9 Febr. tot en met 22 Febr. Tentoonstelling van de Vereeniging Pictura van schilderijen door Gert Stegeman te Zutphen. Van 15 Mrt. tot en met 29 Mrt. Tentoonstelling van brieven en handteekeningen van vorsten uit het Huis van Oranje-Nassau, uit het Gemeente-archief, wel willend beschikbaar gesteld door de archivaris, mejuf frouw W. E. Smelt. Van 20 Apr. tot en met 4 Mei. Tentoonstelling van de Vereeniging Pictura van schilderijen door Mr. B. van Hille te Zutphen. Van 1 Juni tot en met 8 Juni. Tentoonstelling van Exlibris door J. J. v. Vurtheim te 's Gravenhage, met medewerking van de Openbare Leeszaal. Van 23 Juli tot en met 15 Sept. Tentoonstelling van stadsgezichten uit het begin der 19e eeuw door H. Spies en tijdgenooten. Van 23 Nov. tot en met 6 Dec. Tentoonstelling van Schilderijen 'en teekeningen door Frans Berntsen te Arnhem. Van 17 Dec. tot en met 31 Dec. Tentoonstelling van schilderijen door Willem E. Roelofs te 's Gravenhage.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 118