Bijlage K. 12 OPGRAVINGEN. SCHUTTERIJ. varia. MUNTEN. Bijlage K. 13 GEDENKPENNINGEN. 46 fj£'9SChcift van de Latijnsche school voor Meinard Tydeman; Bnthoven''lenke °ntVan9en Va" dcn Heer W' I- P- Suringar te 47. 2 Verjaardagsbrieven met gekleurden rand a. hoogte 41 c.M. reedte 33 c.M., 1794; b. hoogte 29 c.M„ breedte 22 c.M 187o' len geschenke ontvangen van den Heer J. H. Wigman te Z,utphen. 48. Urntje versierd met ingekerfde strepen, hoogte 5.5 c.M., omv 26 c.M., middell. v. bov. 6.8 c.M. late Hallstattperiode. benige jaren geleden gevonden te Eibergen. Aangekocht door de Museum-Commissie. 49. Potje van roode aarde, versierd met onregelmatig geplaatste punten in 3 zones hoogte 7 c.M., omv. 26.5 c.M., middell v bov. 7.3 c.M. Afkomstig uit Eibergen, aldaar opgegraven in 1935. Aangekocht door de Museum-Commissie. 50' 1892-1893 het di£nStjaar in de schatt^j. Bernardus Tesink 51f8eo7Va" 0ntS'ag U(t ScHutterij VOOr Bernardus Tesink- toyo, (Aie jaarverslag van het Museum 1934 No. 42). 50 en 51 ten geschenke ontvangen van den Heer B. Tesink te .Zutphen. 52. 4 Schilderijen. 19e eeuw, door Schelfhout, Raemakers, Verschuur en jeannot (pastel). In bruikleen ontvangen van Dr. J. L. Siemens te Zutphen. 53. 1326-1343 Duit (Köpfeken) met beeldenaar van Reinoud II, geslagen te Roermond zilver. (Zie cat. No. 47). 54. 1356-1367 Toursche Groot van Borculo van Gijsbert van Bronckhorstzilver. 55. 1361 1371 Groot van Eduard, geslagen te Roermond; zilver. (Zie cat. No. 49). 56. 1786 Stuiver van Gulik en Berghzilver. 571594 Gelderland weigert de aangeboden vredesonderhandelingen zilver. 58. 1597 Belegeringen van Alfen. Berg, Meurs, Grol, Bredevoort, Enschede, Ootmarsum en Lingen zilver. 59. 1672 40 steden, waaronder Zutphen ingenomen door Lodewijk XIV brons. 2e ex. verschillend van vorig brons. 60. 1752 Opening der Geldersche muntbuszilver. (Zie inv. 739). 61. 1753 Opening der Geldersche muntbus; zilver. (Zie inv. 736). 62. 1757 Opening der Geldersche muntbuszilver: v. L. 341. 63. 1762 Opening der Geldersche muntbus; zilver; v. L. 366. 64. 1782 Gedenkpenning voor den muntmeester M. H. Lohse; zilver. 65. 1861 Watersnood in Gelderlandzilver. (Zie cat. No. 161). 66. Munt van Hadrianus van goud gevonden in een tuin in de Hoven. 5366 aangekocht door de Museum-Commissie. 67. 1934 Medalje voor de Poppententoonstelling te 's Gravenhage verguld-zilver; 1934. Deze behoort bij de Achterhoeksche hoe renkamer, zie No. 37. 68. 1935 Schuttersfeest op den Waterberg (Openlucht Museum medalje voor de Schutterij van Bronkhorst brons. 69. 1935 Eerste prijs voor het gildezilver van Bronkhorst. plakette, hoogte 2.5 c.M., breedte 8 c.M. zilver. Gegeven ter gelegenheid van het Schuttersfeest op den Waterberg. 68 en 69 in bruikleen van het Schuttersgilde te Bronkhorst.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 117