Bijlage K. 10 handvlijt. HUISRAAD. Bijlage K. 11 SPEELGOED. LEGER. ONDERWIJS. 29' T" ÏTcW kenntS V3n oad-Zutphensche geslachten door W. E. Smelt, Gemeente-archivaris; overdruk Ned. Leeuw; Ten geschenke ontvangen van Mejuffrouw W. E. Smelt te Zutphen. 30. Merklap: hoogte 22 c.M„ breedte 22 c.M. 1774. 31. Merklap; hoogte 21.5 c.M., breedte 21.5 c.M.; 1834. 30 en 31 ten geschenke ontvangen van den Heer J. H Wigman te Zutphen. M 32. Merklap, met naam en wapen, geteekend W. Huberthoogte 33 c.M., breedte 36 c.M. 1817. Ten geschenke ontvangen van den Heer W. J. P. Suringar te onthoven. 33. Kleeding stukken uit verschillenden tijd o.a. een zijden japon rood en groen changeant, omstreeks 1850; eenige mutsen met kant; gebloemde blauwe onderrok zijden parapluie. 1870. Deze verzameling is ontvangen uit de nalatenschap van Me juffrouw S M. D. van Kuyk te 's Gravenhage en is afkomstig uit de Lochemsche familie Nibbelink. Ten geschenke ontvangen door de vriendelijke bemoeiingen van Mevrouw A. S. Ie Nobel te Scheveningen. 34. Pot-pourri van zilver met opengewerkt deksel en graveerwerk, hoogte 11 c.M.; omstreeks 1740. Merken S L. (Samuel Lamberts), Zutphen het jaarletter is onleesbaar (uitgekrabt Volgens het Memorie en Resolutie oek, 6 Aug. 1737 waren Samuel Lamberts, Jan Arissen en Peter Schemmetjes betrokken in een geding over het gehalte V*Jr' (Medededmg van de Gemeente-archivaris, Mejuffrouw W. Jb. Smelt). Aangekocht door de Museum-Commissie. 35. 2 Theekopjes van wit porcelein met gouden letters; a. 46e ver jaardag van C. Beijerbergen, 1852; b. 58e verjaardag van H. J. Lenderink, geb. 1805. Hoogte 7 c.M., schotel 13.5 c.M In bruikleen ontvangen van den Heer H. J. Lenderink te Zutphen. 36. Poppenkinderstoel, hoogte 51 c.M. 19e eeuw d. Ten geschenke ontvangen van Ds. B. H. d' Auzon. 37. Achterhoeksche hoerenkamer met meubels en 4 poppen in Bor- culosche hoerendracht naar oude modellen gemaakt van oude stoffen de poppen zijn omstreeks 50 c.M. hoog. De kamer en het ameublement werden vervaardigd door een timmerman te Borculo, naar oude modellen en de poppen werden aangekleed door een meisjesnaaikrans voor de poppen- tentoonstelling te 's Gravenhage in 1934, waarvoor een verguld zilveren medalje werd ontvangen, die eveneens thans in het Museum is. Aangekocht door de Museum-Commissie. 38. Model van een tramomnibus met imperiaal, van houthoogte 44 c.M., breedte 43 c.M., diepte 22 c.M., omstreeks 1880. Ten geschenke ontvangen van Dr. J. L. Siemens te Zutphen. 39. Belegeringsspel, 19e eeuw c. 40. Nonnetjesspel, 19e eeuw c. 41. Schaakspel van hout; hoogte der stukken 7 c.M.; 19e eeuw c. 42. Stad van lood, 19e eeuw c. 39^42 behoorende bij de collectie van Kuyk zie No. 33. 43. Dolk, driehoekig model, lengte 25 c.M.vermoedelijk 16e eeuw d. Gevonden in de Lagewaard achter het Ruiterpad, omstr. 50 c.M. onder den grond, door de werkverschaffing. Ontvangen van den Heer Hoofdopzichter der Landerijen. 44. Dolkmes, lengte 60 c.M. wellicht 17e eeuw a. Eveneens gevonden op 50 c.M. onder den grond in de Lagerwaard. Ontvangen van den Heer Hoofdopzichter der Landerijen. 45. Oratie van Paulus Mathias Keslcr, gedrukt te Zutphen door Joh. Hendrik Louw; 1741. Ten geschenke ontvangen van den Heer W. J. P. Suringar te Bilthoven.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 116