15' No'lr. hfflrf' *fendrUk d°0r ,0bard' Uit9' le Maire Bijlage K. 8 M2''«'Ne~,h"ke d'° Ht" S' K' Bijlage K. 9 GESCHIEDENIS. BEDRIJVEN. BESTUUR. BOEKEN. 9' vecdere overwelving van de Betkei1888. (Zie cat No. 12 en 16, dezelfde als No. 17). SZvenhenke °ntVangen V3n de" Heer W' J- P- Suringar te 10' SortT' 2' theetent "Vr°lijk Uit2icht" ™terverfteekening ?830 DezeTi, 9t£ 19 5 24 C"M- 830. Deze eekenmg ts omgeven door de volgende afbeeldingen- w7Z7d BegCaafplaatStwee gezichten'op ZutphenChenke °ntVan9en Van Meiuffrouw C. E. Makkink te 11. Stadsmuur bij de Spitaalbinnenpoort, sepiateekening door H pies; hoogte 10.2 c.M., breedte 12.2 c.M. omstreeks 1820. 12. Diepenheim, watermolen, ets door G. Bos; hoogte 195 cM breedte 23.5 c.M.; 1934. 13. Enghuizen kasteel steendruk door jobard, uitg. Ie Maire No. 73; hoogte 14 c.M., breedte 21 c.M.; omstreeks 1840. H. Keppel, kasteel steendruk door Jobard, uitg. Ie Maire No. 41 hoogte 14.4 c.M., breedte 20 c.M. omstreeks 1840. o. 57. hoogte 13.8. c.M., breedte 20 c.M.; omstreeks 1840. 16' 1^9 2^ c"m ^ett^orst' sepiateekening; hoogte 14.3 c.M., breedte i^.z c.ivi. i^e eeuw c. 17. Lochem, Nettelhorst, platte grond, sch. 200; 19e eeuw c. 18. Neede, Huize de Kamp, fotografie naar een teekening 19e eeuw a. 19. Neede, Huize de Kamp, briefkaart van 1934 20 Rmdo. siee»d,„t ,obarA No hoogte 13.8 c.M., breedte 20 c.M. omstreeks 1840. 21. Warnsveld, fotografie naar een aquarel door H. Spies; 1836. ie Tentoonstelling Stadsgezichten 19e eeuw, 1935, cat. 64). 22. Warnsve'd, fotografie naar een sepiateekening door H. Spies 1833 (zie Tentoonstelling stadsgezichten 19e eeuw, 1935, cat. 62). 2—4; 6—8; 11 17; 21 en 22 aangekocht door de Museum- Commissie. 23. Esculaap van zilver, vermoedelijk Fransch werk, op zwart marmeren voetstuk met het wapen van Zutphen in zilver en zilveren cartouche met het opschrik: 28 Maart 1840^-1890 aan Dr. H. W. van Rhijn gedurende 50 jaar geneesheer in Zutphen, zijne vrienden en vereerders; hoogte met voet 49 c.M.; 1890. Hierbij behoort een album met namen der gevers. Ten geschenke ontvangen van Mevrouw M. E. van Rhijn Ekker te Arnhem. 24. Vijzel met kogel, van ijzer hoogte 55 c.M., middellijn v. bov. 56 c.M., omv. 94 c.M. vermoedelijk 18e eeuw c. 25. Pot, van ijzer, met twee handvattenhoogte 56 c.M., middellijn v. bov. 50 c.M., omv. 159 c.M. vermoedelijk 18e eeuw c. 24 en 25 in bruikleen van de Vereeniging De Graafschap. Afkomstig van de blauwververij te Eibergen, (zie Jaarverslag 1934 No. 37). 26. Gedicht voor Jhr. H. A. D. Coenen, burgemeester van Zutphen. 1865-1890, door B. H. Balland. Ten geschenke ontvangen van den Heer W. J. P. Suringar te Bilthoven. 27. Historie der Nederlandsche vorsten, geïll door Frans van Mieris 3 dln. 1735. Ten geschenke ontvangen van Dr. E. J. W. Holleman te Zutphen. 28. Geldersche Volksalmenak, le jaargang, uitg, C. A. Thieme te Arnhem 1835. Ten geschenke ontvangen van Jhr. Ir. W. Laman Trip te Wa- geningen.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 115