Bijlage K. 6 Herbenoemd werden door den Raad Mejuffrouw W van A lp hen; door Zutphen Vooruit, Jonkvrouwe V Engelen. De vereeniging De Graafschap wees in de vacature van wijlen Mr. P. G. ter Braak te Eibergen den Heer H. Odink, aldaar aan als be- stuurslid. De concierge J. Homan vervulde zijn taak met ijver, evenals de hulpconcierge A. Been. De Commissie van Beheer, J. DIJCKMEESTER, Voorzitter. C. ENGELEN, Secretaresse. Bijlage K. 7 LIJST VAN AANWINSTEN OVER 1935. FRAGMENTEN VAN BOUWWERKEN. TOPOGRAFISCHE ATLAS. 1Fries van zandsteen met consoles, zijstukken en voetstuk van pilasterzuil; lengte 1.94 M., hoogte 45 c.M. consoles, hoogte 66 en 44 c.M., breedte 22 en 26 c.M.zijstukken, hoogte 80 c.M., breedte 45 c.M. voetstuk, hoogte 45 c.M. vermoedelijk 17e eeuw a. Het fries is versierd met een tot nu toe onbekend wapen de zijstukken hebben bladerkransen, de consoles ranken. Afkomstig uit Eibergen, opgegraven op het terrein van het voormalige Koerhuis, waarschijnlijk zijn het fragmenten van een schouw. Aangekocht door de Museum-Commissie. 2. Gezicht op Zutphen van het Lijnpad (overzijde van den IJsel). aquarel, schets, door W. van der Worp, hoogte 27 c.M., breedte 35.2 c.M.; omstreeks 1864. 3. Broederenkerk met Latijnsche school, sepiateekening door H. Spies; hoogte 9 c.M., breedte 11.5 c.M.; omstreeks 1820. 4. Gasthuisgracht, sepiateekening door W. van der Worp; hoogte 26 c.M., breedte 24.5 c.M. 1864. 5. Laarbinnenpoort, sepiateekening door H. Spies; hoogte 43 c.M., breedte 31.5 c.M.; omstreeks 1830. Ten geschenke ontvangen van Mejuffrouw C E. Makkink te Zutphen. 6. Marschbuitenpoortsepiateekening door W. van der Worp hoogte 23.5 c.M., breedte 32.5 c.M.; 1861. 7. Molenwal, sepiateekening door W. van der Worp; hoogte 20.5 c.M., breedte 24 c.M. omstreeks 1864. 8. Nieuwstadsbuitenpoort met gracht, sepiateekening door W. van der Worp hoogte 22.5 c.M., breedte 28 c.M. 1864. (Zie cat. 277).

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 114