*1 VERSLAG MUSEUM ZUTPHEN 1935, Bijlage J. 4 eerste naar de tweede klasse, waarvan één met een herexamen één leerling werd niet bevorderd. Aan 7 leerlingen der tweede klasse kon het diploma met zeer goeden uitslag, aan 12 met goeden uitslag worden uitgereikt. Van de 19 gediplomeerde leerlingen gaan er 14 in het bedrijf van hun ouders, één wordt werkzaam gesteld in een zuivelfabriek, twee gaan naar Palestina en twee zullen examen voor den cursus der Nederlandsche Heidemaatschappij doen. De gebouwen, het meubilair en de leermiddelen ver- keeren in goeden staat. Een lokaal werd vertimmerd tot een directeurskamer en een kantoor. De vroegere directeurskamer is thans bestemd voor den concierge- amanuensis. Bijlage K OVER HET JAAR

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 111