HZ Bijlage I. 18 GELDERSCHE VEREENIGING BALANS per Bijlage I. 19 VOOR KUNSTNIJVERHEID. CREDIT 1935 31 December 1935. 1935. DEBET. Aan saldo rente contributies Amsterdamsche Bank terug voorschotten terug coupons f 2423 Aan Effecten f 12880 Spaarbank 1616 99 f 14496 99 inning contributies f 5 bijdrage reiskosten leerlingen 94 70 bijdrage schoolgeld leerlingen 170 bijdragen Ambachts- en Vakschool 207 82', belastingen doode hand 21 advertenties 18 95 meubilair en schrijfmachine secretariaat 278 75 bloemstuk jubileum Vakschool Terborg 5 50 bijdrage bioscoop Vakschool 5 saldo 1616 99 f 2423 71 Va ?er saldo li f 14496 99 f 14496 99

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 108