Bijlage I. 16 Goedgekeurde Rekening en verant Goedgekeurde Rekening en verant Bijlage I. 17 woording der Ambachtsschool 1933. woording der Ambachtsschool 1934. 1933 Ontvangsten I. Schoolgelden f 3776 II. Bijdragen en contributien 113 73 III. Opbrengst verkochte materialen 2108 74 IV. Bijzondere ontvangsten 6041 60 V. Subsidiën a. van het Rijk 49524 53 b. van de Gemeente 21224 80 f 82789 40 Ontvangsten. 1934 I. Schoolgelden f 3326 54 II. Bijdragen en contributien 109 73 III. Opbrengst verkochte materialen 1760 11 IV. Bijzondere ontvangsten 6156 60 V. Subsidiën a. van het Rijk 46944 64 b. van de Gemeente 20119 13 f 78416 75 1933 Uitgaven. I. Jaarwedden en salarissen f 51079 22 II. Gebouw, meubilair, machines 3829 52 III. Algemeene kosten 13352 64 IV. Rente en aflossing van schulden 5168 80 V. Bijzondere uitgaven 9359 22 f 82789 40 1934 Uitgaven. I. Jaarwedden en salarissen f 49954 15 II. Gebouw, meubilair, en machines 2763 04 III. Algemeene kosten 12084 55 IV. Rente en aflossing schulden 5153 16 V. Bijzondere uitgaven 8461 85 f 78416 75

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 107