Bijlage I. 14 Tusschentijds werden 2 leerlingen toegelaten, zoodat op 31 December 289 leerlingen aanwezig waren en 19 leerlingen v/d cursus behangen en stoffeeren. De leeftijden der leerlingen op 31 December waren als volgt 40 leerlingen van 12 en 13 jaar, 83 leerlingen van 14 jaar, 91 van 15 jaar, 49 van 16 jaar, 16 van 17 jaar en 10 van 18 jaar en ouder. Van buiten Zutphen komen 197 leerlingen n.l. uit Lochem 18, Goor 5, Rheden 1, Doesburg 1, Markelo 2, Hengelo 12, Vorden 12, Gorssel 32, Warnsveld 29, Brummen 35, Voorst 10, Laren 14, Loenen 1, Borculo 2, Twello 1, Diepenheim 4, Spankeren 1, Dieren 4, Wilp 1, Deventer 2, Drempt 1, Ruurlo 2, Gietelo 1, Zelhem 2, Baak 1, Steenderen 3. Van de verzorgers der leerlingen zijn er 152 am bachtslieden, 26 winkeliers of kooplieden, 12 aannemers of hoofden van bedrijven, 13 ambtenaren, 73 land bouwers of arbeiders, 13 zonder beroep of gepens. In 1935 bezochten 424 leerlingen de school. De heer P. L. Hubbeling behaalde op 6 Augustus de akte N IV. Op 24 en 25 Mei werd de 3 jaarlijksche tentoon stelling met verloting gehouden, die door een groot aantal personen werd bezocht. De noodige herstellingen en vernieuwingen aan het meubilair en het gebouw werden weer met de leer lingen uitgevoerd o.a. een plafond werd aangebracht in lokaal 17 en het plafond in lokaal 16 is verder afgewerkt. De leerlingen bakkers bezochten mede onder leiding van den heer J. Kuiper, Wessanens' Koninklijke fabrieken te Wormerveer. Bijlage I. 15 De ververs bezochten het Streekmuseum te Velp, de automonteurs de motorenfabriek van Thomassen in de Steeg en de smeden de werkplaatsen van de firma Boesewinkel. Van den heer C. A. Reesink te Brummen werd ten behoeve van de automonteurs een motor ontvangen.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 106