Bijlage I. 12 om gezondheidsredenen ontslag aangevraagd en ver kregen. In zijn plaats werd per 1 October benoemd als leeraar in het behangen en stoffeeren de heer Wen sink. De heer P. L. Hub beling in het bezit van akte Nj werd met 1 April aangesteld als leeraar in het smeden-bankwerken. Op het einde van Maart werd aan de leerlingen, die de volledige cursus met goed gevolg hadden afge- loopen, het diploma uitgereikt. Het waren de leerlingen van de afdeeling timmeren H. Th. Berns, J. Bosch, F. G. Broekhof, A. Bouwman, Th. van Dijk, H. W. Gerritsen, H. Jacobs, C. Kappert, B. G. Landeweert, J. Nengerman, H. J. Manders, P. Schut, J. Veldmaat, H. Wullink, H. Kuiper. Totaal 15. Van de afdeeling smeden-bankwerkenH. Amse, J. J. Arnold, St. C. Bos, G. Brandenbarg, G. H. Dekker, H. Ekkelboom, G. van Ginkel, F. ter Hennipe, H. Ham merman, G. van Keulen, J. van Keulen, A. Korenblik, A. Lauckhart, J. H. Leenen, H. J. Lafeber, Fr. Over- mars, R. Peters, J. Potze, H. Spijker, G. H. Venderink, B. Willemsen. Totaal 21. Van de afdeeling schilders: H. Bennink, G. J. van Bosheide, H. G. Bannink, A. G. Bobbink, G. Boesveld, H. Gabrielse, A. Jansen, D. W. Koetsier, Fr. Lenselink, A. J. Voskamp. Totaal 10. Van de afdeeling metselen: J. H. Kremers, L. G. On- stenk, D. J. W. Wassink. Totaal 3. Van de afdeeling electrotechniek H.Bax, F. Dehnen, H. A. Geels, J. Rienks, P. Spierenburg, J. Wernas. Totaal 6. Van de afdeeling automontage: G. Beltman, J. W. Dam mers, G. H. Nijman, J. W. Veldmaat, W. Veening, A. Wierts, J. Harmsen, P. Helmsing. Totaal 8. Bijlage I. 13 Van de afdeeling bakken: P. Baas, L. Brands, H.Brug- gink, B. Demming, J. W. v. Dongeren, A. J. Enzerink, W. H. Eggink, J. Hazewinkel, F. A. Holtes, B. de Jong, A. Kik, H. Koning, W. Klumpers, H. W. Seesing, F. Schipper, L. Vlugt, H. Senechal, R. Wijgman' J. W. ter Welle. Totaal 19. Van de afdeeling behangen en stoffeeren J. W. Speek. In het geheel zijn dus 83 leerlingen met een getuig schrift vertrokken. Voor de nieuwe cursus werden 167 leerlingen ingeschreven en zijn er 119 toegelaten n.l. 18 timmerlieden, 7 metselaars, 7 schilders, 20 smeden-bank werkers, 24 electriciëns, 22 bakkers en 21 automonteurs. Voor de cursus behangen en stoffeeren meldden zich 19 leerlingen aan, die allen zijn toegelaten. De nieuwe cursus begon derhalve met 19 leerlingen. Aantal leerlingen 4 weken na het begin van de nieuwe cursus le kl. 2e kl. 3e kl. Totaal Timmeren 17 13 20 50 Smeden-Bankwerken 45 20 15 80 7 10 5 22 Metselen 8 10 5 23 Electrotechniek 13 18 12 43 Automontage 11 15 13 39 Bakken 22 19 41 Totaal 123 105 70 298 De cursus behangen en stoffeeren totaal 19 leerlingen. Tusschentijds vertrokken 11 leerlingen n.l.: 4 wegens het zich begeven in loondienst, 2 wegens onvoldoende vorderingen, 3 wegens verandering van woonplaats, 1 wegens ziekte en 1 wegens verandering van beroep.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 105