Bijlage I. 10 de lekkernijen bij de thee konden klaarmaken en of zij de thee die op verzoek van de Huisvrouwenvereeniging door de firma Van Ne 11e verzorgd zou worden mochten ronddienen. Aan dit verzoek werd voldaan. In samenwerking met het Burgerlijk Armbestuur werd, ten bate van het Brokkenhuis, een „Oliebollendag" georganiseerd. De naailessen werden gelijktijdig benut als Uud-maak-nieuw"-lessen. Het resultaat van 40.000 oliebollen en 50 stuks als nieuw afgeleverde werkstukken overtrof aller ver- wachting. Het aantal bibliotheekboeken bedraagt thans 523. Bijlage I. 11 II, Ambachtsschool. Het personeel was op 31 December als volgt samen gesteld J. Kruys Voorberge, directeur. F. Hartsuiker, leeraar in timmeren en vakteekenen. H. J. Leferink, R. Renssen, H. Dijkjans, G. Rubingh, T. Koopmans, P. L. Hubbeling, W. Kleinbussink, C. Versteeg, Strubbe, schilderen, vak- en hand- teekenen. schilderen en handteekenen. bankwerken, vakteekenen en stoomwerktuigkunde. bankwerken en vakteekenen. autotechniek en vaktee kenen. electrotechniek en vak teekenen. voortgezet lager onderwijs. D. W. Jansen Venneboer, leeraar voortgezet lager onderwijs. J. van Duinen, leeraar in voortgezet lager onderwijs. Dr. A. C. de Koek, C. v. d. Abeele, bakken en bijbehoorende vakken. J. Wensink, behangen en stoffeeren. A. Dekker, concierge. In het personeel kwam eenige verandering door het vertrek van den heer G. van Hartingsveld, die vanaf 1 Januari 1935 als tijdelijk leeraar in timmeren en teekenen werkzaam was en 15 April werd benoemd aan de Ambachtsschool te Jubbega. De heer Balvers heeft met ingang van 1 Maart tt tt »t tt

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 104