Bijlage I. 6 1 Oct. door Mej. H. Pottinga te Deventer de aanvullende uren werden waargenomen. Door beperking van het aantal lesuren heeft Mej. J. C. Kuiper vanaf 1 Sept. geen lessen meer gegeven en werd haar eervol ontslag verleend. Leerlingen. Ingeschreven waren Op 1 jan. Op 1 Sept. Op 31 Dec. Voorbereidende klassen 115 130 128 Hulp in de huishouding 53 60 60 Huishoudsters 35 39 40 Huisnaaisters A en B 18 17 16 Vooropl. Na 1 2 2 Opleiding Na 9 10 10 Praktijkvakken 2 1 1 Art. 38 1 1 Opleiding fraaie handwerken 4 nuttige 7 7 Totaal 237 267 265 Het aantal leerlingen voor de verschillende cursussen bedroeg Jaarcursussen Op 1 Jan. Op 1 Sept. Op 31 Dec. Costuumnaaien 48 45 45 Linnennaaien en verstellen 34 23 22 Kinderverzorging 1 1 Stofversieren 2 2 Teekenen 1 1 Waschbeh., Strijk., huish. w. 1 Patroonteekenen en knippen 15 22 22 Totaal 98 94 93 Bijlage I. 7 Dag- en Avondcursussen 6 mnd. Costuumnaaien 34 37 37 Linnennaaien en verstellen 17 Patroonteekenen en knippen 16 14 14 Stofversieren 1 1 Koken burgerpot 16 34 34 Fijne keuken 12 7 7 Cursus tafeldekken en -dienen 2X6 weken 2 uur 22 22 Totaal 95 115 115 De uitslag der examenopleiding was in 1935 als volgt: a.h. Examen Volledig Voor Niet deel- geslaagd le deel geslaagd genomen geslaagd Acte Fraaie Handw. 1 1 Acte Na7 1* 1 5 Practijkvakken 2 2** Aan 36 leerlingen werd een getuigschrift ingevolge art. 29 der Nijverheidsonderwijswet uitgereikt. Aan 21 leerlingen een diploma Hulp in de huis houding. Aan 14 leerlingen een diploma Huishoudkundige Aan 10 leerlingen een diploma Huisnaaister, waar van 2 na her-examen. In 1935 werd de school bezocht door totaal 778 leerlingen, te weten Dagcursussen Vertrokken met diploma 60 leerl. zonder diploma 3 met acte Na 1 Transporteeren 64 leerl. Op 1 jan. Op 1 Oct. Op 31 Dec. behoudens art. 38.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 102