Bijlage I. 4 Aan de beurt van aftreden waren Mevrouw M. Locker de Bruijne en de Heer G. W. Velders, die met algemeene stemmen werden herkozen. Beide Bestuursleden namen de herbenoeming aan. I. Vakschool voor Meisjes. Gedurende dit jaar waren aan de school werkzaam van 1 Jan.31 Dec. Mej. A. C. Simmermans, Directrice. Mej. I. M. v. d. Worp, Adj.-Directrice en leerares koken en voedingsleer, leerares teekenen, kunstge schiedenis, costuumkunde. leerares patroonteekenen, costuumnaaien. leerares idem. leerares patroonteekenen, linnennaaien. leerares fraaie handwerken, leerares nuttige en fraaie handwerken. leerares nuttige handwerken en linnennaaien. leerares huishoudkunde en waschbehandeling. leerares idem. leerares idem. leerares koken en voedingsleer leerares idem. leerares algemeen vormend onderwijs, leerares idem. Mej. J. J. Kroeze, Mej. C. E. Kempf, Mej. Chr. Nipius, Mej. W. L. J. Tacke, Mej. W. Mulder, Mej. D. Wahl, Mej. A. Mentink, Mej. A. Bogtstra, Me Me Me Me Me C. E. Visser, A. A. Doornik, G. Ie Nobel, W. Kleiterp, D. Meijer, Mej. J. C. Kuiper, Bijlage I. 5 Mej. J. Klaassen, leerares kinderverzorging en opvoeding. De heer Dr. J. Blok, leeraar hygiëne. De heer W. F. v. Raaij, leeraar administratie. Mej. F. E. Kan, assistent huishoudster. A. v. d. Meent, concierge. Van 1 Jan.4 April: Mej. T. v. d. Wal, leerares Na. Van 1 Jan.—1 Sept. en 1 Oct.—31 Dec. Mej. A. Kraaijenbrink, leerares Na. Waargenomen werd, tijdens ziekte-verlof van Mej. A. Bogtstra van 743 Mei door Mej. Ca- derius v. Veen, te Arnhem. Mej. C. Nipius van 18 Febr.—8 Maart door Mej. L. Dijkman te Arnhem en van 18 Maart15 Juli door Mej. A. den Hartog te Rotterdam. Mej. G. Ie Nobel van 11 Febr.—21 Febr. en van 25 Maart9 April door Mej. W. Kleiterp. Mej. I. M. v. d. Worp van 28 Jan. 8 Febr. door Mej. W. Kleiterp. Mej. W. Tacke van 1924 Febr. door Mej. A. Maalsen, te Eist. Mej. C. E. Visser van 1 Jan.4 Febr. door Mej. N. Hallie te Zaandamvan 1 Febr.27 Mei door Mej. C. Gregory te Nijmegen; van 27 Mei4 Aug. door Mej. Caderius v. Veen te Arnhem. Tijdens het ziekteverlof van Mej. Kan werden haar werkzaamheden waargenomen van 17 Juni—1 Oct. door Mej. W. Kleiterp, voor zoover deze nog uren beschikbaar had, terwijl van 17 Juni 1 Aug. door Mej. M, Remmelink te Steenderen en van 1 Sept.—

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 101