Bijlage I. VERSLAG der Geldersche Vereeniging voor KUNSTNIJVERHEID te Zutphen over het jaar 1935. De Geldersche Vereeniging voor Kunstnijverheid exploiteert I. de Vakschool voor Meisjes II. de Ambachtsschool. De Vereeniging telt op 31 Dec. '35 77 leden te Zutphen en 15 leden buiten de stad. Bestuur. Het Bestuur was als volgt samengesteld Ir. B. J. Haitsma Muiier, Voorzitter. J. Kortenoever, Secretaris. G. W. Velders, Penningmeester. Mevr. E. Dijckmeesterwan der Lek de Clerq. Mevr. M. Locker de Bruijne—Donath. Mej. W. J. S. van Alphen. Mej. H. A. van Woudenberg Hamstra. Mevr. G. M. Padtde Voogd. D. H. Jordaan. A. Stijntjes. H. Koerselman. Tot haar spijt moest Mevrouw C. Wentholt de Ranitz bedanken wegens vertrek naar elders. In de Algemeene Vergadering van 17 December werd in deze vacature voorzien door benoeming van Mevrouw G. M. Padtde Voogd.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 100