VERSLAG GEMEENTE ZUTPHEN 19 3 3 VAN DEN TOESTAND DER OVER HET JAAR DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DEN RAAD DIER GEMEENTE VOLGENS ART. 21 5 DER GEMEENTEWET AANGEBODEN DRUKKERIJ H. TESINK ZONEN - ZUTPHEN - HAGEPOORTPLEIN

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1933 | | pagina 1