Ill III VERSLAG GEMEENTE ZUTPHEN 19 3 2 III III VAN DEN TOESTAND DER OVER HET JAAR DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DEN RAAD DIER GEMEENTE VOLGENS ART. 21 5 DER GEMEENTEWET AANGEBODEN DRUKKERIJ H.TESINK ZONEN - ZUTPHEN - HAGEPOORTPLEIN

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1932 | | pagina 1