VERSLAG 1931 GEMEENTE ZUTPHEN VAN DEN TOESTAND DER OVER HET JAAR DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DEN RAAD DIER GEMEENTE VOLGENS ART. 215 DER GEMEENTEWET AANGEBODEN DRUKKERIJ H. TESINK 6 ZONEN - HAGEPOORTPLE1N

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1931 | | pagina 1