VERSLAG 1930 GEMEENTE ZUTPHEN Cudi VAN DEN TOESTAND DER OVER HET JAAR DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DEN RAAD DIER GEMEENTE VOLGENS ART. 182 DER GEMEENTEWET AANGEBODEN DRUKKERIJ H. TESINK ZONEN HAGEPOORTPLEIN

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1930 | | pagina 1