VERSLAG GEMEENTE ZUTPHEN 1927 VAN DEN TOESTAND DER OVER HET JAAR DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DEN RAAD DIER GEMEENTE VOLGENS ART. 182 DER GEMEENTEWET AANGEBODEN DRUKKERIJ H. TESINK ZONEN - HAGEPOORTPLE1N A F

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1927 | | pagina 1