VERSLAG 1924 GEMEENTE ZUTPHEN VAN DEN TOESTAND DER 11 OVER HET JAAR Drukkerij H. Tesink Zonen, Hagepoortplein, Zutphen DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DEN RAAD DIER GEMEENTE VOLGENS ART. 182 DER GEMEENTEWET AANGEBODEN

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1924 | | pagina 1