VERSLAG 1923 GEMEENTE ZUTPHEN VAN DEN TOESTAND DER OVER HET JAAR DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DEN RAAD DIER GEMEENTE VOLGENS ART. 182 DER GEMEENTEWET AANGEBODEN Typ. Firma Q. B. Willemsen. Oude Wand 22 Zutphen.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1923 | | pagina 1