VERSLAG 1922 GEMEENTE ZUTPHEN VAN DEN TOESTAND DER OVER HET JAAR Drukkerij H. Tesink Zoon, Hagepoortplein, Zutphen. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DEN RAAD DIER GEMEENTE VOLGENS ART. 182 DER GEMEENTEWET AANGEBODEN

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1922 | | pagina 1