VERSLAG DEN TOESTAND Burgemeester en Wethouders CEMEENTE ZUTPHEN, VAN OVER HET JAAR 1921, DOOR DEN RAAD DIER GEMEENTE volgens Art. 182 der Gemeentewet AANGEBODEN. Druk van W. C. Wansleven, Beukerstraat, Zutphen. DER

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1921 | | pagina 1