Inhoud. Bijlage V. 10 Vijf en twintig venters zagen hun naam voor den verkoop van afwijkende en onzindelijke melk gepubli ceerd, waarvan 17 eenmaal, 7 tweemaal en 1 viermaal. Gepasteuriseerde melk werd alleen door de zuivel fabriek te Eefde gevent, daarbij was de reactie Storch steeds negatief. De veearts-keurmeester S. HEIMANS. Hoofdstuk. Bladz. I. Bevolking 3 11. Verkiezingen 6 III. Gemeentebestuur 8 IV. Geldmiddelen 24 V. Gemeente-eigendommen, Werken en Inrichtingen 25 Medische politie 80 VI b. Gemeente-Politie 92 VII. Militie, landweer en landstorm 96 VIII. Kerkelijke Zaken 97 IX. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 98 X. Armwezen 111 XI. Landbouw en Veeteelt 131 XII. Nijverheid, Handel en Scheepvaart 147 XIII. Inrichtingen, in verband staande met de uit oefening van Handel en andere bedrijven 164 Vlff.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen (1851-1945) | 1920 | | pagina 320